1. Akrobatikuppträdande
 2.           Manus

Kläder: Starke Adolf

Scen: 2x4 meter

Kulliser: Cirkustema

 1. James, Kaj och Eric:
  1. Presentation av oss som trupp: att vi är akrobater från SSIF...
  2. (trumstart) Kullebytta framåt in på scen (först James sen Kaj), Dubbel bakåtkullerbyta in i bakåtvänd hand-axelstående, James in i upp- och nedvänd split på Kajs fötter, Eric kommer in och gör fot-handstående på Kaj; Eric stiger av, Kaj balanserar James i hand-armbalansering av trekantsgrupperad person, båda upp, alla tar applåder; (trumstart) hopp in i upp- och nedvänt axel-fotstående, James släpper tar tag i Kajs ben, splittar, James går ner med fötterna in i stående i hand, in i flygplan, ner på golv, James upp på Kajs knän och uppdrag bakifrån (grodan), hopp upp i sitt på axlar, ner Kaj hopp upp bakifrån in i två man hög, Kaj gör enbensstående, alla tar applåder.
 2. Stefans uppdykande

- vi behöver låna någon frivillig från publiken, (Gestikulerar med händerna och pekar ut någon, trummor - väljer ut Stefan)

- jag kan ställa upp (Stefan)!

- vem är du?(Kaj)

Kaj sitter ner på kanten av bordet, handstående på ben (Stefan),

(ramlar ner först och James och Eric fångar upp, Stefan klarat det andra gången med svaj),

James går upp överst på en hög strandraggare

Något annat?(James)

(Kaj visar Stefan hur han ska hoppa, men inte fullt ut)

Ljushopp (James och Stefan) ackompanjerat av trummor, 1:a förbi axlarna, 2:a upp på raka armar split eller pik utav Stefan innan nedgång till tvåman hög)

När Stefan kommer ned för 3:e gången sliter vi av honom skjortan i farten, ritar mustasch et.c. (Avklädnad med hjälp av oss), alla tar applåder!

Vi lägger oss till rätta för en övning på fyra, flöjt på knä - hand-axel - ett och ett halvt flygplan (Spitfire med roll?):

På tre Kinesisk vagn (Eric, Stefan och Kaj) (trummor, 3:e försöket lyckas), sen stol-stol-stol (Eric, Stefan och James)(trummor, 1:a försöket lyckas)

 1. Erics Solonummer
  1. nu kommer ett specialnummer av Eric (Stefan berättar lite mer om vad som kommer att ske...) (James och Kaj ställer fram handståendeställningen
  2. Vi tre ställer oss på sidan och väntar på att trumman ska sätta igång. Han gör handståendeserien enligt eget program.
 2. Tillsammans allihopa, kör serier med mycket pass, trummor och mycket hepp!:
  1. Eric och Stefans programserie (trummor)
  2. Nacke-nacke med efterföljande snurr (trummor, 3:e försöket lyckas) (James och Kaj eller James och Stefan?)
  3. 2+2, Axelstående med jonglering (allihopa)
  4. Stol på 3, vidare Stefan bryter upp i Handstående (allihopa)
  5. Handstående på huvuden (Eric, James och Kaj, Stefan passar)
  6. Korset (Stefan, Kaj och Eric, James passar)
  7. Hand-hand serie ner till magdjävel (Eric och James)

   

 3. Publiknummer

Eric väljer ut en i publiken som ser lämplig ut

 1. Avslut
  1. Extranummer: treudd (Eric, Stefan och James), sträckt volt med assistans (Kaj hoppar, james ger fart, de övriga passar), hand handstående (Eric och Stefan)

Övningar sammanfattning:


Tillbaks till nyheter...