Akrobatik forum och emaillistor

Eric Sherbin - upphovsmanen till akrosidan, kan nås via följande emailadress: eirc.s@home

Internationellt  Forum

Akrobatik FORUM

Forum fungerar som anslagstavlan där alla kan under lämplig rubrik skriva in och läsa av varandras meddelande. Svenskt Forum
Internationellt  
mailingslista

Akrobatik mailingslista

      
Med hjälp av akrobatik mailingslista kan du sända e-meddelande till alla akrobater samtidigt inom Sverige eller över hela värden*. Svenskt  E-mail

*för att kunna mejla måste du vara med på dessa akrobatik mailingslistor, följ anvisningarna i texten: akrobatik.txt för internationella kontakter eller läs text.html för Svenska förhålanden.