Det stora målet

Målsättningen är att skappa infrastruktur i hela Sverige som lämpar sig för att bedriva akrobatik var man än hamnar genom att arangera akrobatikskolor, festivaller och tävlingar i sportakrobatiken upp till Internationell nivå.

För att detta ska bli möjligt måste man ha ett antal entusiaster som brinner för akrobatiken och vill bidra med att upprätthålla ett nätverk för akrobatik- intresserade så att alla ska kunna hitta till sitt rätta plats, tid, grupp och nivå och på så sätt kunna delta i akrobatikaktiviteter. Dessutom behövs det ett antal akrobatikkunniga instruktörer.

Denna akrobatikhemsida var tänkt som första led i det långa prosess. Tyvärr, efter många år av mycket ansträngningar i ständigt motvind, måste jag konstatera att det inte blev så mycket mer än den här hemsida, CDn och några akrobater - entusiaster...

Men mina förhoppningar är att det finns någon annan, som vill ta över och är bered att hålla samma kurs och känner bättre de undervattens strömar som råder i Sverige och nå längre fram...


Tillbaks