Historisk överblik


Internationel Federation av Sportakrobatik (IFSA) grundades år 1973. Sedan dess har världstävlingar ägt rum varje år. Idag är sportakrobatik med i "World games program" som organiseras av nternationella olympiska kommittén ett år efter sommarens olympiska spel. I oktober 1998 beslutade IFSA att upplösa sig själv och förena sig med Internationella Gymnastik Federation (FIG).

Brommagymnasternas sportakrobatikgrupp uppstod ur Eric Sherbins träningsverksamhet vid Åkeshovshallen vintern 1999 - 2000. Den blev möjlig tack vare Brommagymnasternas ordförande Kjell O Johanssons.

Men allting började egentligen en vacker sommarkväll i Rålambshovsparken, då Eric Sherbin, som brukade träna där med sina kompisar från Idrottshögskolan, träffade på Eric Persson. Mötet blev ödesdigert för de båda (han hjälpte Lill-Eric, då 9 år, att lära sig bakåtvolt, d.v.s. salto som tog ca 10 minuter). Ett par månader senare, när grunderna var avklarade, gav de sig in på svårare akrobatikmoment. Sedan kom det behov av extraträningar eftersom två dagar per vecka på IH inte kunde tillfredställa bådas behov av rörelse. Där kom Kjell O Johanssons gamla löfte väl till pass.

En annan person som visade sin vänlighet var Magnus Sundberg. Han såg till att de enstaka träningspass på Åkeshov som Eric Sherbin då hade med Eric Persson inte kolliderade med andras.

Efter det att Eric Persson presenterades i Lilla Sportspegeln har det skett ett genombrott. Alla började prata. Nya medlemmar strömmade in. Mia Mathiasson föreslog att gruppen skulle förena sig med Brommagymnasterna. Magnus nämnde Stockholmstoppen. Mia Löftman ringde till Kjell och ordnade ett möte. Efter en kort presentation skrevs det kontrakt och sportakrobatiken blev ett faktum i Sverige.

Sedan följde långa och mödosamma dagar av hårda träningspass. Deras arbete iakttogs av ledare från Brommagymnasterna. Gruppen började växa. Ledningen såg till att ge sina akrobater tillfälle att uppträda. Ett bredare program kunde tillfredställa en bredare publik och gymnastiken är ju också i behov av  rampljus...

Sportakrobatiken bjuder på underhållning baserat på extremt svåra balansmoment i kombination med rörelse. Den utvidgar känsla för rytm, förenar sport och konst. Den öppnar portar in i cirkusens värld för sina gymnaster. Den stärker deras fysik och självkänsla, utvecklar finmotorik. Men framför allt skänker den mycket glädje - eftersom akrobatiken är en social verksamhet.

I dagens Sverige är sportakrobatik unik (det finns endast ett par grupper). Efter att ha varit en stor och underhållningsrik aktivitet fram till 1950-talet försvann den bakom alla moderna specialgrenar som blivit TV-underhållning. Det är därför en stor utmaning för föreningen och akrobatikgruppens ledare att integrera denna gren i Sveriges övriga sportverksamhet. Det har redan diskuterats att inkludera sportakrobatiken i OS. Frågan är bara när (år 2004)?


Vår: grupp | tävlingar | uppvisningar | nyheter | pressen | bildarkiv | intro | länkar

tillbaks till börjantillbaka