Bilder från Erics privat arkiv, fotograf: Per Backman

Agnierska, Eric och Hanna på lyft efter rätt stämning...
föra bilden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 nästa bilden